vitanov

Uputstva o prestupnoj sekundi na Seiko Astron GPS solarnom satu


Uputstva za dobijanje podataka o prestupnoj sekundi na Seiko Astron GPS solarnom satu.
Hvala Vam na kupovini Seiko Astron sata.
Seiko Astron uvodi mod prijema podataka o prestupnoj sekundi nakon što se primi prvi GPS signal 1. juna i 1. decembra.
Ovaj proces se odvija automatski i ne zahteva nikakvu posebnu radnju od korisnika. Proces dobijanja podataka o prestupnoj sekundi traje duže od redovnog podešavanja vremena (do 18 minuta). Pobrinite se da obavite dobijanje podataka o prestupnoj sekundi u okruženju gde GPS signal može da se primi, na primer na otvorenom.
Prilikom dobijanja podatak o prestupnoj sekundi displej se razlikuje od uobičajenog, međutim, to nije pokazatelj da je sat neispravan.
*Da bi se obezbedilo da sat ima dovoljno energije da primi podatke o prestupnoj sekundi, preporučuje se redovno punjenje

Astron 8X53
Proces dobijanja podataka o prestupnoj sekundi


Kazaljka indikatora pokazuje na levu stranu
pozicija 1
Dugme A

Sat će se konstantno pripremati za dobijanje podataka o prestupnoj sekundi svaki put kad pokuša da dobije GPS signal, sve dok se proces uspešno ne obavi.
Rezultat prijema podataka o prestupnoj sekundi može se videti pritiskom na dugme A. Za ostale detalje, molimo pročitajte Kompletno korsiničko uputstvo (strana 29), ili Priručnik (strana 27).

Astron 8X82
Proces dobijanja podataka o prestupnoj sekundi


Kazaljka indikatora pokazuje na poziciju 12 časova
Dugme B
Sat će se konstantno pripremati za dobijanje podataka o prestupnoj sekundi svaki put kad pokuša da dobije GPS signal, sve dok se proces uspešno ne obavi.
Rezultat prijema podataka o prestupnoj sekundi može se videti pritiskom na dugme A. Za ostale detalje, molimo pročitajte Kompletno korsiničko uputstvo (strana 27), ili Priručnik (strana 25).

Astron 7X52
Proces dobijanja podataka o prestupnoj sekundi


Kazaljka indikatora pokazuje na desnu stranu
pozicija 4+
Dugme B
Kazaljka za sekunde počinje da se kreće u smeru suprotnom od kazaljke na satu i pokazuje odbrojavanje u minutama dok se ne prime podaci o prestupnoj sekundi.
Ovo može trajati do 18 minuta.
Kada kazaljka za sekunde dođe do pozicije 12 časova, prijem podataka o prestupnoj sekundi počinje. Kada je prijem dobar, kazaljka za sekunde se pomera na poziciju 1 časa i sad dobija podatke (za jedan minut, otprilike). Ako je prijem uspešan, kazaljka za sekunde pokazuje na Y poziciju označavajući uspešan prenos podataka.

Kada kazaljka za sekunde pokazuje na poziciju jedne sekunde, to označava da je potreban jedan minut pre nego što sat počne da prima podatke o prestupnoj sekundi. U tom periodu preporučuje se da ostanete u okruženju gde GPS signal može da se primi, na primer na otvorenom.
Sat će automatski i konstantno ulaziti u mod prijema podataka o prestupnoj sekundi dok se proces uspešno ne završi. U tom periodu nisu potrebna nikakva podešavanja. U slučaju da pokušaj prijema podataka o prestupnoj sekundi nije uspešan, što se označava pozicijom N (neuspešno), preporučuje se da se pomerite na mesto gde se lako može primiti GPS signal, na primer na otvoreno, i da završite proces prijema podataka o vremenu, a zatim podataka o prestupnoj sekundi preko GPS signala, pritiskom i držanjem dugmeta B tri sekunde.
Za detaljnija objašnjenja, molimo pročitajte Osnovno uputstvo (strana 48).

O prestupnoj sekundi
Prestupna sekunda postoji da bi se kompenzovala odstupanja od «Univerzalnog vremena» (UT), koje je astronomski određeno, i «Međunarodnog atomskog vremena». Jedna sekunda može da se doda (ili izbriše) jednom godišnje ili svakih par godina krajem juna ili decembra.