vitanov

Sportura Ultimate Kinetic Hronograf 2006


Svi sportovi postavljaju izazove njihovim učesnicima, ali samo Formula 1 u ovim izazovima testira ljude i mašine do njuhovih krajnjih granica. Da bi uspeli, svaki deo bolida, svaki član tima i svaka akcija vozača moraju biti savršeno usklađeni. Brzina je ništa bez pouzdanosti, hrabrost bez preciznosti, i snaga bez kontrole su nevažni. Ovo su izazovi koji su postavljeni pred Honda Racing F1 Tim i oni su inspirisali stvaranje Sportura Kinetic Hronografa 2006. Izazovi savršenstva.

Ultimate Kinetic Hronograf inspirisan krajnjim sportskim izazovom, Formulom 1, nudi se u
ograničenom broju od 1500 komada.Seiko Ultimat Kinetic Hronograf 9T82 kombinuje pouzdanost i visoku preciznost Kinetic
tehnologije sa tradicionanim osobinama mehaničkog hronografa. Jedna od najvažnijih
karakteristika najboljih hronografa je brza reakcija kazaljki prilikom resetovanja , što
karakteriše i ovaj model, a oduvek je bila atraktivna odlika mehaničkih hronografa.